ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เข้าสู่ระบบสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกล็อคอิน
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot

 คู่มือ “เตรียมสอบ" (ไฟล์ PDF) ทั้ง เตรียมสอบรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ทิชเชอร์ ติวเตอร์ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้เตรียมสอบ ได้ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบ ซึ่งเนื้อหาในคู่มือแต่ละเล่มได้จัดทำขึ้นอย่างครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการสอบ เนื้อหาในแต่ละเรื่องล้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผู้เตรียมสอบสามารถเข้าใจและจดจำในเนื้อหานั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นจึงได้รวบรวมตัวอย่างข้อสอบที่ได้เคยออกเพื่อได้ศึกษาแนวทางของข้อสอบไว้อย่างครบถ้วน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเตรียมสอบดังดล่าวนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านทุกคน
 
 
 

  

 

เตรียมสอบครูผู้ช่วย 

 

 
       
 
 
 นอกจากนี้ ยังได้จัดทำตัวช่วยในการสอบไว้ให้ผู้เตรียมตัวสอบได้เลือกใช้ตามแต่บริบทของแต่ละคน ได้แก่ MP3 และ MP4 ซึ่ง ไฟล์เสียง MP3 จะทำให้ท่านสามารถที่จะติวได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นขณะที่ท่านกำลังทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น ทำงาน เดินทาง ออกกำลังกาย พักผ่อน ฯลฯ ไฟล์วีดี MP4 จะเป็นการบรรยายประกอบภาพและเสียง เอกสารประกอบ ทำให้ท่านได้เติมเต็มการติวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดงบประมาณ เวลา ในการเดินทางไปติวกับสถาบันการติวต่างๆตามโรงแรม